• logo
 • shakarim
  u n i v e r s i t y
person

Абенова Гульнур Атымтаевна

Кафедра меңгерушісі
 • тарих ғылымдарының кандидаты
 • +77027256972
 • ab.gulnur@mail.ru
 • Шугаев к.,159/3

Сандар


students 150
Білім алушылар
students 17
Оқытушылар
students 3
Білім беру бағдарламалары
students
Кафедра

Миссия


Тарихи, педагогикалық, ғылыми-зерттеу, мәдени-ағарту, сараптамалық-талдау және ұйымдастыру-басқару қызметін іске асыруды қамтамасыз ететін жоғары білікті мамандарды даярлау.

Сапа саласындағы мақсаттар


 1. Оқу процесін оқу-әдістемелік материалдармен қамтамасыз ету-100%.
 2. Оқу-әдістемелік құралын шығару-2.
 3. Ғылыми мақалаларды нөлдік емес импакт-фактормен және дәйексөз индексімен (Скопус, РИНЦ және т.б.) журналдарда жариялау-3
 4. ҚР БҒЖБМ Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті (БҒСБК) ұсынған ғылыми басылымдарда мақалалар дайындау және жариялау – кемінде 4.
 5. Білім алушыларды университеттің ғылыми-зерттеу жұмыстары мен қоғамдық қызметіне тарту -80%.
 6. Шетелдік ғалымдарды дәріс оқуға шақыру-1 ғалым.
 7. Студенттер мен ПОҚ академиялық ұтқырлығын жүзеге асыру - 1 студент, 1 оқытушы.
 8. Кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамының біліктілігін арттыруды ұйымдастыру-80%.
 9. Түлектерді жұмысқа орналастыруды қамтамасыз ету-кемінде 80%.

Кадрлық әлеует


6
Магистр
9
Ғылым кандидаттары
4
PhD
2
Ғылым докторлары