• logo
  • shakarim
    u n i v e r s i t y
person

Абенова Гульнур Атымтаевна

Кафедра меңгерушісі
  • тарих ғылымдарының кандидаты
  • +77027256972
  • ab.gulnur@mail.ru
  • Глинка көш.,20а

Сандар


students 112
Білім алушылар
students 19
Оқытушылар
students 3
Білім беру бағдарламалары
students
Кафедра

Миссия


Тарихи, педагогикалық, ғылыми-зерттеу, мәдени-ағарту, сараптамалық-талдау және ұйымдастыру-басқару қызметін іске асыруды қамтамасыз ететін жоғары білікті мамандарды даярлау.

Сапа саласындағы мақсаттар


1. Оқу процесін оқу-әдістемелік материалдармен қамтамасыз ету-100%.

2. Оқу-әдістемелік құралын шығару-2.

3. Ғылыми мақалаларды нөлдік емес импакт-фактормен және дәйексөз индексімен (Скопус, РИНЦ және т.б.) журналдарда жариялау-3

4. ҚР БҒЖБМ Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті (БҒСБК) ұсынған ғылыми басылымдарда мақалалар дайындау және жариялау – кемінде 4.

5. Білім алушыларды университеттің ғылыми-зерттеу жұмыстары мен қоғамдық қызметіне тарту -80%.

6. Шетелдік ғалымдарды дәріс оқуға шақыру-1 ғалым.

7. Студенттер мен ПОҚ академиялық ұтқырлығын жүзеге асыру - 1 студент, 1 оқытушы.

8.Кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамының біліктілігін арттыруды ұйымдастыру-80%.

9. Түлектерді жұмысқа орналастыруды қамтамасыз ету-кемінде 80%.

 

Кадрлық әлеует


5
Магистр
12
Кандидат наук
4
PhD
2
Ғылым докторлары